استاد مهرداد جلیل پور نماینده هنرهای رزمی نینجا رنجر استان خوزستان

    راهپیمایی ۲۲ بمهن ۱۳۹۵ آکادمی هنرهای رزمی نینجا رنجر شهرستان اهواز زیر نظر استاد مهرداد جلیل پور :

اکادمی هنرهای رزمی نینجا رنجر

اختتامیه آزمون استعدادیابی جهت ورود به تیم منتخب استانی واعزام به مسابقات کشوری با حضور نماینده نینجارنجرشهرستان سوسنگرد مصطفی سیاحی :

IMG-20170210-WA0016-1

IMG-20170210-WA0012