نینجا رنجر از دو کلمه نینجا و رنجر تشکیل شده است که هر کدام از این لغات دارای مفهوم ومعنای بسیاری میباشد. به دلیل انشعابات فراوانی که دارند در کشورها و زبانهای مختلف معنای متفاوتی را شامل میشوند.

همچنین به دلیل اینکه از زبان ژاپنی به فارسی و برخی به لاتین ترجمه میشوند معنای چندان مثبتی نخواهند داشت ولی میتوان گفت چون منشآ ژاپنی دارد به فردی اطلاق میگردد که در چند رشته رزمی تخصص و مهارت پیدا نموده است و در کل فردی فوق العاده و عجوبه در رزم میباشد. لغت رنجر(درحیطه رزمی- نظامی یعنی ضد ضد چریک) در سبک رزمی نینجا رنجر یعنی فردی فوق العاده که تخصص درکلیه امور ورزشی پیدا نموده است . این نینجاها در ایران بیشتر در جهت استعداد یابی و توسعه قهرمانی و همگانی شدن ورزش گام برداشته که که نمونه آن در مسابقات رینگی که بخش اعظم این سبک راتشکیل میدهد و رکن اساسی میباشد و مسابقات تیراندازی با کمان تفنگ بادی و … است که نشانگرفرق آن با نینجاهای دیگر میباشد.